21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 4-6 Μαΐου στην Κέρκυρα

21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο
4-6 Μαΐου στην Κέρκυρα

Πρόγραμμα σε pdf: www.livemedia.gr/fp/21kebe

Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα: www.livemedia.gr/p/21kebe

Ζωντανή Μετάδοση: www.livemedia.gr/21kebe