21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΕΚ 8 - 10 ΜΑΪΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τηλέφωνο: 26610.39615
Email: info@ixek.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Τόπος Διεξαγωγής:
Οργάνωση:
Εγκριση ΕΟΦ:
Πιστοποίηση:

8 – 10  Μαϊου 2020
Ιόνιος Ακαδημία
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Αρ. Πρωτ: 5121 / 17-01-2020
Το συνέδριο αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε με 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με βάση τα κριτήρια EACCME- UEMS.

Κόστος Εγγραφών:

Ειδικευμένοι Ιατροί προεγγραφή έως 15-4-2020 40€, από 16-4 έως 8-5-2020 50€
Ιατροί άνευ ειδικότητας και το παραϊατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό, προεγγραφή έως 15-4-2020 20€
από 16-4 έως 8-5-2020 30€