Φόρμα Εγγραφής 22ου Συνεδρίου

Κέρκυρα 14-15 Ιουνίου 2024

Εγγραφή στο 22ο Συνέδριο ΙΧΕΚ

Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κερκύρας

Σκαραμανγκά 4 – 49100 Κέρκυρα 
Τηλ: 2661039615 
Email: info@ixek.gr 

Στην υπηρεσία της Ιατρικής και του πολίτη από το 1897

26610.39615

info@ixek.gr

Σκαραμανγκά 4,

49100 Κέρκυρα