22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΕΚ
14-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τηλέφωνο: 26610.39615
Email: info@ixek.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
Τόπος Διεξαγωγής:
Οργάνωση:
Εγκριση ΕΟΦ:
Πιστοποίηση:

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 –Σάββατο 15 Ιουνίου 2024
Αίθουσες Ιονίου Ακαδημίας Κέρκυρα
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Αρ. Πρωτ: 21027/19-02-2024
Το συνέδριο αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε με 13
Μόρια (CME- CPD credits), Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με βάση τα
κριτήρια της UEMS – EACCME.

Κόστος Εγγραφών:

Για τις εγγραφές το κόστος είναι:
Ειδικευμένοι Ιατροί 50€
Ιατροί άνευ ειδικότητας και το παραϊατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό 30€