29 Σεπτεμβρίου: Ημέρα καρδιάς – Προληπτικός Καρδιολογικός Ελεγχος

29 Σεπτεμβρίου: Ημέρα καρδιάς - Προληπτικός Καρδιολογικός Ελεγχος