31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 125 ΧΡΟΝΙΑ ΙΧΕΚ