5 Μαρτίου 2023 εκδήλωση του Συλλόγου ‘Γλυκιά Κέρκυρα’ στην Αναγνωστική Εταιρεία