7η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση ΙΧΕΚ

7η Ετήσια Επιστημονική Εκδήλωση ΙΧΕΚ