7-3-2023 Εθελοντική Αιμοδοσία Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ΙΧΕΚ