7/8/2023 Συμμετοχή της ΙΧΕΚ σε εθελοντική Δράση Αιμοδοσίας